Merken

Is men verplicht een geregistreerd merk te gebruiken?


Om uw merkrechten in stand te houden, moet u vanzelfsprekend de registratie vernieuwen.

 

Tevens moet u voorkomen dat het merk verwordt tot een generieke term.

 

Wist u bv. dat "nylon" in den beginne een perfect geldig merk was en een samenvoeging was van New York en Londen?

 

Belangrijk is ook dat u het merk moet gebruiken om uw rechten te handhaven. Een derde kan de vervallenverklaring vorderen wanneer u uw merk niet gebruikt heeft in de 5 jaren volgend op de registratie of wanneer u het merk gedurende een ononderbroken periode van 5 jaren niet op een normale wijze gebruikt heeft. Het gebruik moet dus voldoende omvangrijk zijn.

 

Dit betekent ook dat u het merk moet gebruiken zoals het geregistreerd is. Wanneer u uw logo geregistreerd heeft en u na enkele jaren uw logo grondig wijzigt, zal een nieuwe registratie zich opdringen om te vermijden dat de registratie van uw oud logo kan worden vervallen verklaard wegens niet-gebruik.

 

Brantsandpatents raadt u aan om bewijzen van gebruik van uw merk in alle landen waar u actief bent, en vanaf het eerste gebruik, zorgvuldig bij te houden.

Terug naar overzicht